Borinky

Stručný popis súčasnej stavby z hľadiska účelu, funkcie a polohy objektu 

Areál budúcej  satelitnej osady “BORINKY” leží v Dolnom Smokovci po ľavej strane hlavnej cesty od Popradu do Starého Smokovca na parcele č. 4493/6 v k.ú. Starý Smokovec. Je navrhnutá ako zástavba rodinných domov s rozlohou cca 5,5 ha, ktorej súčasťou je malé centrum so strediskom služieb a občianskou vybavenosťou,ktorú tvorí reštaurácia,kaviareň,štýlová vináreň,penzión(s miniwellnes,minigolfom,tenisovým kurtom,požičovňou bicyklov),obchod s minipotravinami a drogériou,pošta,detské ihrisko,malý park s mobiliárom a štýlovou funkčnou hrazdenou zvoničkou.

Služby majú predpoklad  byť využívané nielen stálymi obyvateľmi osady ale aj turistami,ubytovanými v priľahlých lokalitách-vzhľadom na umiestnenie lokality na trase PP-Smokovec sa v centre  počíta s turistickým infocentrom.

Vstup do osady púta pozornosť dreveným hrazdeným portálom,ktorý otvára pohľad na malé centrum so sústredenými stavbami občianskej vybavenosti okolo malého kruhového objazdu,ktorý navádza na jednosmernú dopravu v lokalite,tým umožňuje zúženie spevnených  komunikácií a zlepšuje organizáciu dopravy v osade.

V strede objazdu na malom ostrovčeku sa počíta s vysadením solitérnej jedle,ktorá pri decentnom večernom nasvietení bude dominovať centrálnemu priestoru.Výnimočné dojmy sa núkajú dosiahnuť  počas zimných sviatkov typickým vianočným osvetlením a výzdobou,ktorú bude vidieť cez hrazdenú vstupnú bránu priamo aj z hlavnej cesty.

Verejné osvetlenie osady je navrhované  štýlovýmidecentnými nižšími svietidlami tak, aby dotvárali výnimočnú atmosféru lokality,ktorú budú tvoriť rodinné domy stvárnené

v príbuznom štýle-jednopodlažné s obytným podkrovím,materiálovo zvládnuté na prírodnej báze-kameň,drevo,pálená tmavá krytina.Oplotenie medzi jednotlivými parcelami nenápadným poplastovaným pletivom,cez ktoré prerastie hustá kríková zeleň- dosiahne sa tým pocit voľne zastavaného územia,bez rôznych  druhov oplotenia-tým sa nepúta zbytočná pozornosť na drobné detaily,ktoré zvyknú byť rušivé vzhľadom na výtvarné stvárnenie jednotlivými investormi.

Vstupy na jednotlivé parcely predpokladajú podobné riešenie ako hlavný vstup do osady-môžu spĺňať funkciu prístrešku pre autá,prípadne  môžu byť citlivo zakomponované ku krytým samostatne stojacim garážam.

V časti osady je navrhnuté apartmánové bývanie-možnosť prenájmu bytov v sezóne, prípadne trvalého bývania obyvateľov so záujmom o tento typ realít.

Centrum služieb bude architektonicky a výtvarne zvládnuté v ponímaní podobnom,ako zástavba-materiály,hmotové a výškové proporcie sa nebudú líšiť od navrhovanej koncepcie-všetky projektované stavby musia rešpektovať požadovaný štýl-jedine tak sa dá dosiahnuť neopakovateľná atmosféra lokalít,ktoré zvyknú byť dnes už výnimkou.

účelové využitie

plošné využitie parc.

FacebookTwitterGoogle+Share